mobile 365 bet | sòng bài trực tuyến

Đóng

Lĩnh vực mobile 365 bet

Lĩnh vực mobile 365 bet , Xuất nhập khẩu

Kết quả xuất khẩu đá vôi 6 tháng đầu năm

Năm 2016 là một năm được dự báo sẽ là 1 năm thắng lớn đối với riêng hoạt động xuất khẩu của Công ty Cổ phần xây dựng 1369, khi 6 tháng đầu mang lại Doanh thu lớn từ các hợp đồng xuất khẩu đá vôi liên tiếp được ký với các đối tác nước ngoài tiềm năng.

Trong vòng 6 tháng đầu năm mobile 365 bet đã liên tiếp ký được những hợp đồng xuất khẩu đá vôi lớn từ các đối tác đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong… Đặc biệt riêng đối với Công ty TNHH Quốc tế Blooming đã có đến 6 hợp đồng xuất khẩu với số lượng lớn, một Hợp đồng vừa được ký ngày 6/7. Đây được coi là một trong những đối tác lớn và tiềm năng của Công ty.

Trong thời gian tới Công ty tiếp tục đẩy mạnh năng suất khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các đối tác lớn tiềm năng khác mà Công ty đang xúc tiến và thiết lập quan hệ thương mại, điều này hứa hẹn sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty trong thời gian tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào tổng Donh thu của Công ty.

– Theo 1369 –

Hotline: 0220 389 1898