mobile 365 bet | sòng bài trực tuyến

Đóng

Dự án Khu dân cư số 3 , phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa

Dự án Khu dân cư số 3 , phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa

  • Tên dự án: Khu dân cư số 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
  • Quy mô: 56,33ha
  • Quy hoạch sử dụng đất
  • Tiện ích kèm theo:
Trường mầm non
Trường tiểu học
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Hạ tầng thương mại và dịch vụ
Cơ quan hành chính
Cây xanh mặt nước phục vụ dịch vụ du lịch
  • Dự kiến hoàn thành: 2023
  • Tiến độ: đang giải phóng mặt bằng
Hotline: 0220 389 1898