mobile 365 bet | sòng bài trực tuyến

Đóng

Khu trung tâm văn hoá, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

Khu trung tâm văn hoá, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

  • Tên dự án, Địa chỉ: Khu trung tâm văn hoá, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học
  • Diện tích dự án: 99.559,5 m2
  • Quy hoạch sử dụng đất

  • Tiến độ hiện tại: Giải phóng mặt bằng
  • Thời gian dự kiến hoàn thành: 2023

 

 

Hotline: 0220 389 1898