C69 – Thông báo tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369 (C69) thông báo tuyển dụng: I. Vị trí tuyển dụng: – 02 Kế toán Tổng Hợp – 01...