Ngành xây dựng Hải Dương năm 2016 tăng trưởng 9.9%

Theo tổng cục thống kê Hải Dương, trong năm 2016, khu vực Công nghiệp xây dựng tăng trưởng 10.4% (công nghiệp +10.4% và xây dựng...