Triển vọng xuất khẩu đá xây dựng tại Việt Nam

Theo quyết định được ban hành bởi Thủ tướng Chính Phủ về quy hoạch tổng thể về phát triển ngành vật liệu xây dựng đến...